Naudotojo autorizavimas atliekamas jungiantis per e.valdžios portalą, kuriuo gali naudotis visi elektroninės bankininkystės ir skaitmeninio sertifikavimo centrų vartotojai. Prisijungęs prie viešojo portalo vartotojas gali atlikti šiuos veiksmus: